تعابیر و مفهموم بیمه ایی

نقص عضو و یا ازکارافتادگی بیمه شده

نقص عضو و یا ازکارافتادگی کلی و جزئی دائم بیمه شده یعنی چه؟

منظور از نقص‌عضو يا ازكارافتادگي دائم (کلی یا جزیی) قطع، تغيير شكل و يا از دست دادن توانايي انجام كار عضوي از اعضاي بدن است كه به علت حادثه تحت پوشش بيمه‌نامه به وجود آيد و حداكثر تا دو سال بعد از وقوع حادثه، بروز نمايد و وضعيت دائم و قطعي داشته باشد. در صورتي كه ‌بيمه‌شده به علت وقوع يكي از خطرات مشمول بيمه دچار نقص عضو و يا از كارافتادگي دائم شود ‌بيمه‌گر متعهد است غرامت مربوطه را طبق شرايط اين ‌بيمه‌نامه و ضمائم آن و جدول نقص عضو به شرح ذيل بپردازد. موارد زير نقص عضو و از كارافتادگي دائم كلي محسوب مي‌شود و غرامت اين موارد معادل صددرصد سرمايه بيمه‌شده خواهد بود. نابينايي كامل و دائم هر دو چشم۲- از كارافتادگي دائم و كامل يا قطع دو دست، حداقل از مچ ۳- از كارافتادگي دائم و كامل يا قطع دو پا، حداقل از مچ ۴- از كارافتادگي دائم و كامل يا قطع يك دست و يك پا، حداقل از مچ ۵-از دست دادن هر دو پنجه‌ها ۶- قطع كامل نخاع ۷- ناشنوايي كامل و دائم هر دو گوش ۸- برداشتن فك پايين. جهت اطلاعات بیشتر به آیین نامه شماره ۸۴ بیمه مرکزی مراجعه شود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *