نرم افزار

چگونگی فعال یا غیرفعال کردن پیام‌‌های مدت‌‌دار اندروید

چگونگی فعال یا غیرفعال کردن پیام‌‌های مدت‌‌دار

آموزش تصویری

با فعال کردن پیام‌های مدت‌دار می‌توانید پیام‌هایی در واتساپ بفرستید که ناپدید می‌شوند. بعد از فعال شدن، پیام‌های جدید ارسالی به گفتگو بعد از هفت روز ناپدید می‌شوند. جدیدترین گزینه انتخابی همه پیام‌های گفتگو را کنترل می‌کند. فعال شدن پیام‌‌های مدت‌‌دار تاثیری بر پیام‌های ارسال شده یا دریافت شده قبلی ندارد.

فعال کردن یا غیرفعال کردن پیام‌‌های مدت‌دار شخصی

در گفتگوی گروهی، هر یک از اعضای گروه می‌توانند پیام‌‌های مدت‌دار را فعال یا غیرفعال کنند. با این حال، مدیر گروه می‌تواند تنظیمات گروه را تغییر دهد تا فقط مدیران بتوانند پیام‌های مدت‌دار را فعال یا غیرفعال کنند.

غیرفعال کردن پیام‌های مدت‌‌دار

هر یک از کاربران می‌تواند در هر زمان پیام‌های مدت‌دار را غیرفعال کند. بعد از غیرفعال کردن، پیام‌های ارسالی به گفتگو دیگر ناپدید نخواهند شد.

 1. گفتگوی واتساپ را باز کنید.
 2. نام مخاطب را بزنید.
 3. پیام‌های مدت‌دار.
  • اگر سوالی پرسیده شد، ادامه را بزنید.
 4. غیرفعال را انتخاب کنید.

فعال کردن پیام‌های مدت‌‌دار

در گفتگوی فردی، هر کدام از کاربران می‌توانند پیام‌‌های مدت‌دار را فعال کنند. بعد از فعال کردن، پیام‌های این گفتگو بعد از هفت روز ناپدید خواهند شد.

 1. گفتگوی واتساپ را باز کنید.
 2. نام مخاطب را بزنید.
 3. پیام‌های مدت‌دار.
  • اگر پرسیده شد، ادامه را بزنید.
 4. فعال را انتخاب کنید.

آموزش تصویری

چگونگی فعال یا غیرفعال کردن پیام‌‌های مدت‌دار در گروه

با فعال کردن پیام‌‌های مدت‌دار می‌توانید پیام‌هایی در واتساپ بفرستید که ناپدید می‌شوند. بعد از فعال شدن، پیام‌های جدید ارسالی به گفتگو بعد از هفت روز ناپدید می‌شوند. جدیدترین گزینه انتخابی همه پیام‌های گفتگو را کنترل می‌کند. فعال شدن پیام‌‌های مدت‌‌دار تاثیری بر پیام‌های ارسال شده یا دریافت شده قبلی ندارد.

فعال کردن یا غیرفعال کردن پیام‌‌های مدت‌دار در یک گروه

در گفتگوی گروهی، هر یک از اعضای گروه می‌توانند پیام‌‌های مدت‌دار را فعال یا غیرفعال کنند. با این حال، مدیر گروه می‌تواند تنظیمات گروه را تغییر دهد تا فقط مدیران بتوانند پیام‌های مدت‌دار را فعال یا غیرفعال کنند.

غیرفعال کردن پیام‌های مدت‌‌دار

مدیر گروه می‌تواند در هر زمانی پیام‌‌های مدت‌دار را غیرفعال کند.

 1. گفتگوی گروهی واتساپ را باز کنید.
 2. روی نام گروه بزنید.
 3. پیام‌های مدت‌دار را بزنید.
  • اگر سوالی پرسیده شد، ادامه را بزنید.
 4. غیرفعال را انتخاب کنید.

فعال کردن پیام‌های مدت‌‌دار

مدیر گروه می‌تواند در هر زمانی پیام‌‌های مدت‌دار را فعال کند.

 1. گفتگوی گروهی واتساپ را باز کنید.
 2. روی نام گروه بزنید.
 3. پیام‌های مدت‌دار را بزنید.
  • اگر پرسیده شد، ادامه را بزنید.
 4. فعال را انتخاب کنید.

بعد از فعال کردن، پیام‌های این گفتگو بعد از هفت روز ناپدید خواهند شد.

مطالب مرتبط :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *