بیمه مسافرتی خارج از کشور

پس از ارسال اطلاعات کارشناسان ما در سریع ترین زمان برای مشاوره و ثبت بیمه با شما تماس می گیرند.
استان محل زندگی خود را انتخاب کنید
شروع مدت سفر از زمان درج مهر خروج در گذرنامه منظور می گردد.
در چه سالی متولد شده اید؟
در چه ماهی متولد شده اید؟
در چه روزی متولد شده اید؟

بیمه مسافرتی به منظور محافظت از مسافران در برابر خطرات احتمالی سفر به کار می رود. این بیمه تعداد زیادی از حوادث ناگواری که در یک سفر ممکن است اتفاق بیفتد را تحت پوشش قرار می دهد.
در بیان اهمیت خرید بیمه مسافرتی می توان موارد زیر را عنوان کرد:

  • در بسیاری از سفارت خانه ها خرید این بیمه برای صدور ویزا الزامی است.
  • بیمه مسافرتی بهترین راه برای جبران یا کاهش خسارت های رخ داده و بهترین تضمین برای داشتن سفری امن به شمار می رود.
  • هزینه های پزشکی در بعضی از کشورها بسیار سنگین است و استفاده از آنها بدون پشتیبانی شرکت های بیمه ای بسیار گران تمام می شود.

مدت بیمه‌درمان‌مسافرتی حداکثر چند روز است؟

به میزان تعداد روزهای سفر مسافر است اما طبق آیین نامه بیمه مرکزی، بیشتر از 92 روز اقامت متوالی نباید باشد.

آیا بیمه‌نامه‌مسافرتی محدودیت سنی دارد؟

خیر.

مبدأ سفر باید ایران باشد؟

بله، برای استفاده از بیمه‌مسافرتی، حتماً باید به هنگام خروج از کشور مهر خروج در پاسپورت مسافر درج شود و در واقع شروع بیمه‌مسافرتی از تاریخ مهر خروج است. به همین دلیل مبدأ سفر باید ایران باشد.

آیا برای سفرهای داخلی هم صادر می شود ؟

خیر؛ در این موارد می‌توان بیمه مسئولیت (بیمه مسئولیت مدنی تورها) و بیمه حوادث خریداری کرد.